Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17.190.2020 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Miasta Rydułtowy, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe