Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17.191.2020 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rydułtowy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe