Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr OR.031.4.2020 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Burmistrza Pszczyny

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie prowadzenia noclegowni oraz zapewnienia jej obsługi administracyjnej i organizacyjnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe