Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.222.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/187/20 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe