Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.265.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/124/2020 Rady Gminy Rudnik z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe