Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.272.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/232/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania skwerowi nazwy ,,Skwer Bractw Strzeleckich"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe