Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.288.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/115/2020 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Szczyrk

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe