Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.325.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 1 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXIV/198/20 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Świerklaniec na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe