Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/87/2020 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chełm Śląski w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe