Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/239/20 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe