Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/163/20 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pilchowice na 2020 r."

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe