Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.319.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIII/115/20 Rady Gminy Kozy z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe