Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 145/XXVI/20 Rady Gminy Janów

z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Janów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe