Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 131/XVI/2020 Rady Gminy Miedźno

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe