Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 142/XXII/20 Rady Gminy Świerklany

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerklany

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe