Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/187/2020 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/159/2020 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach lub klubach dziecięcych utworzonych przez Miasto Żywiec oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe