Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.375.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XIX/350/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe