Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.390.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/373/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVIII/794/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Dąbrowa Górnicza o nazwie Dzielnica Strzemieszyce Wielkie i nadania statutu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe