Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.393.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XIX/370/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia statutu jednostki pomocniczej o nazwie Dzielnica Błędów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe