Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/229/2020 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe