Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/217/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód miasta Świętochłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe