Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/224/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Świętochłowice w 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe