Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/407/20 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budowli oraz budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe