Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/184/20 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/241/04 Rady Miejska Cieszyna z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Cieszynie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe