Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/91/2020 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/210/13 Rady Miejskiej w Łazach z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osóbz zaburzeniami psychicznymi, udzielane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe