Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/143/20 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XV/80/19 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe