Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/145/20 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe