Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.025.2020 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie zwolnienia w częsci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Miasta Radlin, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe