Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.026.2020 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi sładanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe