Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego powiatowi lublinieckiemu zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe