Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr OR.108.2020 Prezydenta Miasta Chorzów

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie w sprawie odwołania zarządzenia w sprawie czasowego zawieszenia pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania w Chorzowie na okres ogłoszonego stanu epidemii

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe