Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.404.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVI/140/20 Rady Gminy Kochanowice z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kochanowice w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe