Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.420.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/339/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2020 r. o zmianie uchwały Nr XLII/803/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie Statutu Miasta Chorzów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe