Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.423.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/235/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe