Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/278/20 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pszczyna w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe