Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/279/20 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/523/18 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pszczyna lub jej jednostkom organizacyjnym, których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100 zł

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe