Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 472/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 281/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe