Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/155/2020 Rady Gminy Suszec

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z budową biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suszec"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe