Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/327/20 Rady Miasta Tychy

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe