Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.41.2020 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe