Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.52.2020 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr PR.0007.95.2015 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach miejskich

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe