Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX.153.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 4 maja 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów i urządzeń Miejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Strumieniu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe