Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/154/2020 Rady Gminy Wyry

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyry na rok 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe