Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie nr BD.3035.4.2020 Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 30 marca 2020 r.

z wykonania budżetu miasta Bielska-Białej za 2019 rok

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe