Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17.145.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność Gminy Krzepice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe