Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 17.149.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 5 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe