Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/163/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasteczko Śląskie w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe