Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/165/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe