Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/163/2020 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe