Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/165/2020 Rady Gminy Pawłowice

z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pawłowice w 2020 roku

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe